สื่อต้นแบบ  
 

สปอตความรู้เรื่องโรค      
สายด่วนปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ 1663 ตรวจเชื้อ เอช ไอ วี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ
  ------------------------ ------------------------  
สปอตความรู้เรื่องโรค วัณโรค.mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค มาลาเรีย.mp3
สปอตความรู้เรื่องโรค วัณโรค (ภาษายาวี).mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค มาลาเรีย (ภาษายาวี)
  ------------------------   ------------------------
สปอตความรู้เรื่องโรค เอดส์.mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค เท้าช้าง.mp3
สปอตความรู้เรื่องโรค เอดส์ (ภาษายาวี).mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค เท้าช้าง (ภาษายาวี).mp3
  ------------------------   ------------------------  
สปอตความรู้เรื่องโรค ไข้เลือดออก.mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค อาหารเป็นพิษ.mp3
สปอตความรู้เรื่องโรค ไข้เลือดออก (ภาษายาวี).mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค อาหารเป็นพิษ (ภาษายาวี).mp3
  ------------------------   ------------------------  
สปอตความรู้เรื่องโรค ความดัน.mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค หนอนพยาธิ.mp3
สปอตความรู้เรื่องโรค ความดัน (ภาษายาวี).mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค หนอนพยาธิ (ภาษายาวี).mp3
  ------------------------   ------------------------  
สปอตความรู้เรื่องโรค พิษสุนัขบ้า.mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค เลปโตสไปโลลิส.mp3
สปอตความรู้เรื่องโรค พิษสุนัขบ้า (ภาษายาวี).mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค เลปโตสไปโลลิส (ภาษายาวี).mp3
  ------------------------   ------------------------  
สปอตความรู้เรื่องโรค ติดต่อป้องกันด้วยวัคซีน.mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค ไข้หวัดใหญ่.mp3
สปอตความรู้เรื่องโรค ติดต่อป้องกันด้วยวัคซีน (ภาษายาวี).mp3 สปอตความรู้เรื่องโรค ไข้หวัดใหญ่ (ภาษายาวี).mp3
  ------------------------   ------------------------  
สปอตความรู้เรื่องโรค เรื้อน.mp3 สปอตป้องกันเด็กจมน้ำ.mp3
สปอตความรู้เรื่องโรค เรื้อน (ภาษายาวี).mp3 สปอตป้องกันเด็กจมน้ำ (ภาษายาวี).mp3
  ------------------------   ------------------------  
สปอตควบคุมบุหรี่.mp3 สปอตควบคุมแอลกอฮอล์ล.mp3
สปอตควบคุมบุหรี่ (ภาษายาวี).mp3 สปอตควบคุมแอลกอฮอล์ล (ภาษายาวี).mp3
  ------------------------   ------------------------  
สปอตพิษจากสิ่งแวดล้อม.mp3 สปอตความรู้เรื่องโรคจากการทำงาน.mp3
สปอตพิษจากสิ่งแวดล้อม (ภาษายาวี).mp3 สปอตความรู้เรื่องโรคจากการทำงาน (ภาษายาวี).mp3
  ------------------------   ------------------------  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
  **************************  

 
 
     
168 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร.074-336079-81 โทรสาร.074-336084