Get Adobe Flash player

Info Graphic

แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารความเสี่ยงของ 
กรมควบคุมโรค ปี 2561


Link:https://goo.gl/forms/Zt2fx8
pkaZEt4qap1

 

สปอตวิทยุ


เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
Link :ภาษาไทย
Link :ภาษามลายู

 

E-book

ผลงานวิชาการ สคร.12สงขลา

คู่มือแนวทางสอบสวนโรคหัด

แบบประเมินความพึงพอใจ

ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร

ชมรมจริยธรรม สคร.12สงขลา

Google Analytics

กรมคุณธรรม

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Web Counters
ผู้ใช้งานตอนนี้


 

 

#รู้จักยา PrEP - PEP กันหรือยัง ?

download file------> Info Graphic

ข่าวสุขภาพและเตือนภัย
1 ธันวาคม 2561 วันเอดส์โลก สคร.12 ชี้ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”

วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา
ดร.นายแพทย์ สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยว่า จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 440,000 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,500 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน โดยมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานการณ์ติดเชื้อตนเองแล้วประมาณ 432,084 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ประมาณ 333,784 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กดไวรัสสำเร็จ (VL <1,000) อยู่ประมาณ 273,045 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
   อ่านต่อ

                                                                                                                                                                                                                                                                                     <-ข่าวทั้งหมด>

หัดคร่าชีวิตเด็กเล็กทุพโภชนาการ สคร.12 ย้ำโรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน

หัดคร่าชีวิตเด็กเล็กทุพโภชนาการ
สคร.12 ย้ำโรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปลุกพลังประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ล่าง เฝ้าระวัง โรคหัด ย้ำเกิดมากสุดในกลุ่มเด็กเล็ก ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ภาวะ น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน และภาวะทุพโภชนา โรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนและเด็กเล็กต้องได้รับสารอาหารครบถ้วน
ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า รายงานสถานการณ์โรคหัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (1 ม.ค.-17 พ.ย.61) พบจำนวนผู้ป่วย 2,560 ราย สูงสุดในจังหวัดยะลา 1,348 ราย รองลงมาปัตตานี 741 ราย สงขลา 238 ราย และนราธิวาส 173 ราย รายงานผู้เสียชีวิต 18 ราย จังหวัดยะลา 10 ราย ปัตตานี 7 ราย และสงขลา 1 ราย และจากข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคหัด ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - 14 พฤศจิกายน 2561 มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ผู้ป่วยเสียชีวิต อยู่ในกลุ่มเด็กเล็กอายุระหว่าง 7 เดือน – 2 ปี 6 เดือน ส่วนใหญ่มีภาวะทุพโภชนาการ ทุกรายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหัดที่มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ปอดอักเสบ และอุจจาระร่วง มีประวัติไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคและบางรายอายุยังไม่ครบเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีน“โรคหัดมักเกิดกับเด็กเล็ก อายุเฉลี่ย 0-4 ปี เด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กเล็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย มีภาวะขาดสารอาหารหรือภาวะทุพโภชนาการ ภูมิต้านทานต่ำ”  อ่านต่อ


 

Pages