Get Adobe Flash player

Info Graphic

แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารความเสี่ยงของ 
กรมควบคุมโรค ปี 2561


Link:https://goo.gl/forms/Zt2fx8
pkaZEt4qap1

 

สปอตวิทยุ


เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
Link :ภาษาไทย
Link :ภาษามลายู

 

E-book

ผลงานวิชาการ สคร.12สงขลา

คู่มือแนวทางสอบสวนโรคหัด

แบบประเมินความพึงพอใจ

ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร

ชมรมจริยธรรม สคร.12สงขลา

Google Analytics

กรมคุณธรรม

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Web Counters
ผู้ใช้งานตอนนี้

ข่าวสุขภาพและเตือนภัย
สคร.12 สงขลา เผย พบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าอีก 1 ราย
ย้ำเตือน หมา-แมว กัด ข่วน รีบฉีดวัคซีนฯ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ได้รับรายงานพบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีประวัติถูกสุนัขจรจัดกัด อีกทั้งยังไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนฯ สคร.12 สงขลา ย้ำ สุนัข แมว กัดข่วน หรือเลียบาดแผล อย่าชะล่าใจ ควรรีบพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็ว
ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2561 ของพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 ราย ในจังหวัด สงขลา พัทลุง และตรัง และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สคร.12 สงขลาได้รับรายงาน พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 65 ปี ณ หมู่ที่ 6 บ้านหูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีประวัติถูกสุนัขจรจัดกัดบริเวณข้อมือด้านซ้าย และไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนฯ โดยก่อนเสียชีวิตได้เข้ารับการรักษาด้วยอาการแน่นหน้าอก กลืนลำบาก ทั้งนี้ในบ้านของผู้เสียชีวิตยังเลี้ยงสุนัขกว่า 60 ตัว โดยสุนัขที่เลี้ยงไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกตัว อีกทั้งในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา มีการพบหัวสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 2 หัว ในระหว่างเดือนมิถุนายนและสิงหาคม 2561 กอปรกับผู้เสียชีวิตยังมีพฤติกรรมให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำ ฉะนั้น จึงขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการให้อาหารแก่สุนัขจรจัด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ให้อาหารสุนัขจรจัดจะต้องไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   อ่านต่อ

                                                                                                                                                                                                                                                                                     <-ข่าวทั้งหมด>


download file------> Info Graphic