Get Adobe Flash player

Info Graphic

สปอตวิทยุ


เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
Link :ภาษาไทย
Link :ภาษามลายู

 

ผลงานวิชาการ สคร.12สงขลา

แบบประเมินความพึงพอใจ

ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร

ชมรมจริยธรรม สคร.12สงขลา

Google Analytics

กรมคุณธรรม

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Web Counters
ผู้ใช้งานตอนนี้

รู้จักไหม โรคเมลิออยโดสิส


download  file------>  Info Graphic​

สารพัดเข้าใจผิด โรค...พิษสุนัขบ้า ​


ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บอกว่า มีพี่ๆน้องๆทางจังหวัด
อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1233326

ข่าวสุขภาพและเตือนภัย
สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส หลังปีนี้ใต้ตอนล่างพบเสียชีวิตแล้ว 3 ราย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยเป็นโรคเมลิออยโดสิส   เผยปี 2561 ภาคใต้ตอนล่างพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 3 ราย แนะเลี่ยงสัมผัสดินและน้ำเมื่อมีบาดแผล หากมีอาการไข้นานเกิน 5 วัน ให้รีบไปพบแพทย์
    ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่าโรคเมลิออยโดสิส  เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งพบได้ทั่วไปในดินและน้ำ มักพบในช่วงหลังฝนตกประมาณ 1-2 เดือน โรคเมลิออยโดสิสสามารถติดต่อจากการสัมผัสกับดินหรือน้ำ ผ่านทางบาดแผลที่ผิวหนัง หรือหายใจเอาฝุ่นจากดินหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไป   อ่านต่อ

                                                                                                                                                                                                                                                                                     <-ข่าวทั้งหมด>

Pages